Internetinės parduotuvės Sportlab.ee duomenų valdytojas yra Sportlab OÜ, registro kodas: 11185652, telefonas: +372 555 99025 ir el. paštas info@sportlab.ee (toliau – prekybininkas).

KOKI ASMENS DUOMENYS TVARKOMIE

 • vardas;
 • kontaktinė informacija, pvz., telefono numeris ir el. pašto adresas;
 • mokėtojo adresas ir pristatymo adresas;
 • banko sąskaitos numeris;
 • prekių ir paslaugų sąnaudos bei su mokėjimais susiję duomenys (pirkimo istorija);
 • klientų aptarnavimo informacija;
 • kita informacija, susijusi su klientų apklausomis ir/ar pasiūlymais.

KOKIU TIKSLU TARKOMI ASMENS DUOMENYS

Asmens duomenys tvarkomi su klientu sudarytos sutarties vykdymo tikslais. Asmens duomenys tvarkomi teisinių įsipareigojimų vykdymui (pavyzdžiui, buhalterinė apskaita ir vartotojų ginčų sprendimas).

Asmens duomenys naudojami kliento užsakymų tvarkymui ir prekių pristatymui.

Pirkimų istorijos duomenys (pirkimo data, prekės, kiekis, klientų duomenys) naudojami perkamų prekių ir paslaugų apžvalgai rengti bei klientų pageidavimams analizuoti.

Banko sąskaitos numeris naudojamas grąžinant mokėjimus klientui.

Asmens duomenys, tokie kaip elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir kliento vardas, yra tvarkomi siekiant išspręsti bet kokius su prekių ar paslaugų teikimu (pagalba klientams) susijusius klausimus.

Internetinės parduotuvės naudotojo IP adresas ar kiti internetiniai identifikatoriai tvarkomi internetinei parduotuvei, kaip informacinės visuomenės paslaugai, teikti ir naudojimosi internetu statistikai kaupti.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS ĮGALIOTIEMS TVARKYTOJAMS

Prekybininkas saugo paslaptyje Kliento asmens duomenis, kurie jam tapo žinomi registruojantis ir naudojantis vartotojo paskyra, ir skelbia juos tretiesiems asmenims tik gavęs kliento sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiga ar teisė skelbti duomenis atsiranda teisės aktų. Internetinės parduotuvės vartotojas sutinka, kad prekybininkas, siekdamas suteikti klientui tinkamas paslaugas, turi teisę tvarkyti jo duomenis, įskaitant kliento duomenų perdavimą šalims, susijusioms su prekybininko paslaugos teikimu klientui. . Įgaliotųjų tvarkytojų sąrašas:

Tiekėjai – norėdami išsiųsti užsakymus klientui:

 • DPD
 • Itella
 • Omniva
 • Venipak

Mokėjimo paslaugų teikėjai – apmokėti už užsakymus:

 • Paysera
 • Swedbank
 • SEB
 • Luminor
 • LHV
 • Coop
 • Maksekeskus
 • PayPal
 • Pocopay

Statistikos rinkimas – informacijos rinkimas geresnei elektroninės parduotuvės naudotojų patirčiai:

 • Google analizė
 • Facebook

SAUGUMAS IR PRIEIGA PRIE DUOMENŲ

Asmens duomenys saugomi Zonos serveriuose, esančiuose Europos Sąjungos valstybės narės arba į Europos ekonominę erdvę įstojusios šalies teritorijoje. Duomenys gali būti perduodami į šalis, kuriose, Europos Komisijos vertinimu, duomenų apsaugos lygis yra pakankamas, arba JAV įmonėms, kurios prisijungė prie „Privacy Shield“ sistemos.

Internetinė parduotuvė imasi tinkamų fizinių, organizacinių ir informacinių technologijų saugumo priemonių, siekdama apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo ar neteisėtos prieigos ar atskleidimo.

Asmens duomenų perdavimas įgaliotiems internetinės parduotuvės tvarkytojams – asmens duomenys tvarkomi pagal sutartį, sudarytą tarp internetinės parduotuvės ir įgaliotojo duomenų tvarkytojo. Įgalioti duomenų tvarkytojai privalo užtikrinti tinkamas apsaugos priemones tvarkydami asmens duomenis.

ASMENS DUOMENŲ TIKRINIMAS IR KEITIMAS

Asmens duomenys, įrašyti internetinėje parduotuvėje, gali būti patikrinti ar pakeisti per internetinės parduotuvės paskyros tvarkymą. Jei pirkimas buvo atliktas kaip lankytojas (be vartotojo abonemento), užklausa dėl asmens duomenų gali būti pateikta elektroniniu paštu info@sportlab.ee. 

IŠLAIKYMAS

Uždarius kliento paskyrą internetinėje parduotuvėje, visi asmens duomenys ištrinami, išskyrus atvejus, kai tokius duomenis reikia saugoti apskaitai ar vartotojų ginčams spręsti.

Jei internetinėje parduotuvėje buvo apsipirkta lankytojo teisėmis (be vartotojo abonemento), individuali pirkimo istorija bus saugoma 1 metus.

Kilus ginčams, susijusiems su mokėjimais ar vartotojų ginčais, asmens duomenys saugomi iki ieškinio išsprendimo arba iki senaties termino (trejų metų) pabaigos.

Apskaitai reikalingi asmens duomenys saugomi septynerius metus.

IŠTRINIMAS

Asmens duomenys, įrašyti elektroninėje parduotuvėje kartu su vartotojo paskyra, gali būti ištrinti elektroniniu paštu info@sportlab.ee.

TIESIOGINĖS RINKODAROS PRANEŠIMAI

Elektroninio pašto adresas arba telefono numeris naudojamas tiesioginės rinkodaros žinutėms perduoti, jei klientas davė atitinkamą sutikimą. Jei klientas nenori gauti tiesioginės rinkodaros pranešimų, el. laiško antraštėje reikia pasirinkti atitinkamą nuorodą arba susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba.

Jei asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros (profiliavimo) tikslais, klientas turi teisę bet kuriuo metu pareikšti prieštaravimus dėl pradinio ar vėlesnio jo asmens duomenų tvarkymo, įskaitant su tiesiogine rinkodara susijusios profilio analizės parengimą. pranešdamas apie tai klientų aptarnavimo tarnybai el.

GINČŲ SPRENDIMAS

Ginčai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, sprendžiami per klientų aptarnavimo centrą (prekybininko klientų aptarnavimo kontaktinė informacija). Priežiūros institucija yra Estijos duomenų apsaugos inspekcija (info@aki.ee).

Produktas įtrauktas į pageidavimų sąrašą
Produktas pridėtas palyginimui.